آهنگ مگه میشه مرتض اشرفی

مگه میشه

مرتض اشرفی

لرزش دستای من از دوری دستای توئه
سپیدی موی سرم
از فکر فردای توئه
یه عکس یادگاری و صدای خنده های تو
همدم تنهایی من شدن
کجاست حواسه تو ..؟!
مگه میشه ...
تو که توو جون منی بی خبر باشی ازم
مگه میشه ...
تو که توو فال منی بی خبر باشی ازم
مگه میشه ...
تو که توو جون منی بی خبر باشی ازم
مگه میشه ...
تو که توو فال منی بی خبر باشی ازم
ولی من بی خبرم از حال ِ تو از روزگارت
منو بی خبر نذاری
یه عمره موندم چشم براهت
بگو از کی توو دلت یه لحظه فکر من نبودی ...؟!
منو با این همه غم
بگو دست کی سپردی ..؟!
مگه میشه ...
تو که توو جون منی بی خبر باشی ازم
مگه میشه ...
تو که توو فال منی بی خبر باشی ازم
مگه میشه ...
تو که توو جون منی بی خبر باشی ازم
مگه میشه ...
تو که توو فال منی بی خبر باشی ازم
کلمات کلیدی :
--:--
--:--