آهنگ هرچی میخوان عجم

هرچی میخوان

عجم

دارم یک نصیحتی,حال که هستش فرصتی
بابت بد عادتی,که به هر جماعتی
مانند آفتی,میفته به راحتی
مثل هر دروغ و رنگ,بد عاقبتی
ایرانی دورو نباش,هر چه هستی پاش باش
هر گونه دروغ و رنگ,عاقبت میگرده فاش
یه مثال از تجربم,به هر نشست هر انجمن
همه روبروم خوشن,خوش کلام و ارجمند
ولی من شک ندارم تا پامو بیرون در میزارم
بعضیا پشت سرم حرف واسم در میارن
بعضی میگن سنتی بود,بعضی میگن غربتی بود
هرچی بود هرچی نبود میگن یه کم خطخطی بود
بعضی میگن مذهبی بود,بعضی میگن اجنبی بود
هرچی بود هرچی نبود,میگن که یکم قاطی بود
هرچی میخوان بگن بگن,هرچی میخوان بگن بگن
هرچی میخوان بگن بگن,به خدا ترس ندارم
بذار زحمتت ندم , خودم با خودم بدم
خدا از خودم سیرم,کاشکی بشم نیست و عدم
قدمم به گاهی نحس و گاهی خوش
گهی پشت به زین و گاهی زین به پشت
اصلا گوش کن عزیزم, هم سالم هم مریضم
بعضی وقت عصای دست و بعضی وقت کرم می ریزم
هم مغرور هم فروتن, یه دسته جامعه به تن
سه نشون به گردنم
اولیشون نقش وتن
دومیش نشونه سه حرف شیک
گفتار و کردار و پندار نیک
سومم چون ندارم در این دیار ولی و یار
دارم یک علامتی که ای رقیبان زنهار
ما رو نیست ترس از تیغ داد و هوار
چون
لافتی الا علی و لا سیف الا ذوالفقار
بدون هیچ ننگ وعار هستم همین
حال نصیحت میکنم خود را چنین
که مطلب رضای هیچکس را امین
جز پدر مادر و رب العالمین
حالا
بعضی میگن سنتی بود,بعضی میگن غربتی بود
هرچی بود هرچی نبود میگن یه کم خطخطی بو
بعضی میگن مذهبی بود,بعضی میگن اجنبی بود
هرچی بود هرچی نبود,میگن که یکم قاطی بود
هرچی میخوان بگن بگن,هرچی میخوان بگن بگن
هرچی میخوان بگن بگن
کلمات کلیدی :
--:--
--:--