آهنگ زندگی ماشینی د ویز

زندگی ماشینی

د ویز

این زندگی ماشینی
رویای دیروز ماست
از راه رسید عصر نو
عشق و ببین لای اون چرخ دنده ها

جرثقیل ها کوه و از جا میکنن
تیر آهنا پل بروی پل میزنن
بتن, بتن زدن در رود ها
بوی فاضلاب سیاه رنگ دریا

این زندگی ماشینی
رویای دیروز ماست
از راه رسید عصر نو
عشق و ببین لای اون چرخ دنده ها
--:--
--:--