آهنگ مثل کوه ماکان

مثل کوه

ماکان

بشین بذا خوب نگات کنم قبل رفتن
منو ببین توام واسه من دلت تنگ میشه حتما
اسمتو دوس دارم بگم هی بگم هی
اصن دلتنگت هر دقیقه میخوام بشم هی بشم هی

بشین بذا خوب نگات کنم قبل رفتن
منو ببین توام واسه من دلت تنگ میشه حتما
اسمتو دوس دارم بگم هی بگم هی
اصن دلتنگت هر دقیقه میخوام بشم هی بشم هی

تو حق نداری از پیشم بری بری و با نیشخند بگی
عشقمون بچه بازی بودهر لحظش صحنه سازی بود
نه حق نداری بی من بری نمیذارم عمرا بگی
عشقمون بچه بازی بودهر لحظش صحنه سازی بود

نبینن دارم میخندم رو به روت
از تو داغونم قسم به تار موت
کوه به کوه نمیرسه ولی من به تو میرسم
خودم یه کوه میشم واسه تو پشت تو من وامیسم

نبینن دارم میخندم رو به روت
از تو داغونم قسم به تار موت
کوه به کوه نمیرسه ولی من به تو میرسم
خودم یه کوه میشم واسه تو پشت تو من وامیسم

تو حق نداری از پیشم بری بری و با نیشخند بگی
عشقمون بچه بازی بودهر لحظش صحنه سازی بود
نه حق نداری بی من بری نمیذارم عمرا بگی
عشقمون بچه بازی بودهر لحظش صحنه سازی بود
--:--
--:--