آهنگ ندیدم ماکان

ندیدم

ماکان

الان داره میاد پیش من
یعنی میشه بشیم مال هم
خدایا کاری کن همه چی درست شه
عجب حس و حال عجیبی دارم

نمی دونم خوابم یا که بیدارم
خدایا کاری کن همه چی درست شه
ندیدم عاشق باشه مث خودم مث خودت
ندیدم ندیدم ندیدم

با همه غریبه ام توو این شهر جز خودت
به جون تو مث تو خوب ندیدم ندیدم ندیدم
بگردم بگردم به دور اون نگاهت
اون صورت ماهت اون خنده ی نابت

آخ ندیدم مث تو خوب ندیدم
با تو آشنای آشنام با همه عالم غریبه ام
ندیدم عاشق باشه مث خودت مث خودت
ندیدم ندیدم ندیدم

با همه غریبه ام توو این شهر جز خودت
به جون تو مث من خوب ندیدم ندیدم ندیدم
ندیدم عاشق باشه مث خودم مث خودت
ندیدم ندیدم ندیدم

با همه غریبه ام توو این شهر جز خودت
به جون تو مث من خوب ندیدم ندیدم ندیدم
ندیدم عاشق باشه مث خودم مث خودت
ندیدم ندیدم ندیدم
--:--
--:--