آهنگ دیوونه ماکان

دیوونه

ماکان

سمت تو میره همش فکرم دارم دیوونه میشم
با تو خوشحالم و روز به روز عاشقتر میشم
توی ابراست این عشق من وتو مثل دریاست تمومی نداره
انگاری رویاست دل بده به این همه عشق و احساس
این دیوونه رو هی دستشو بگیر تو بگیر فقط
حتی فکرتم عاشق میکنه منو بی هوا توی این شبا
دل بده به قلبم اروم عشق خودمی توی تنمی
این دیوونه رو دستشو بگیر تو بگیر فقط
هیچکی توی قلبم جا نمیشه جز تو تا همیشه
این منه تنها جز تو با هیچکسی ما نمیشه
توی ابراست این عشق من وتو مثل دریاست تمومی نداره
انگاری رویاست دل بده به این همه عشق و احساس
این دیوونه رو هی دستشو بگیر تو بگیر فقط
حتی فکرتم عاشق میکنه منو بی هوا توی این شبا
دل بده به قلبم اروم عشق خودمی توی تنمی
این دیوونه رو دستشو بگیر تو بگیر فقط
--:--
--:--