آهنگ ای داد ماکان

ای داد

ماکان

هرجا که میرفتیمو هرقصه ای که بودش
دیگه تموم شد آره تموم شد
همه چی باتو دیگه تکراری
توهم که داری میری به! چقدر حمالی
گفتم بی تو میمیرم تو اینو باور نکردی
گفتم دوست دارم تو هی مسخرم کردی

هی داد میزنه فریاد از دست تو این دل من بازم
هی داد کار دست من داد باز بدیات با بدیات نمیسازم
اینجوری من مجبورم که با تو بجنگمو
میدونم که دور از لطفه خوش میگذره پس برو

تموم کارات تموم حرفات مونده تو یادم تو بودی یارم
ولی خامت شدم من بیمارت شدم من
ولی بازم بدون تو زندگیمو
میسازمو حتی نباشی تو عمرم ببازمو

هی داد میزنه فریاد از دست تو این دل من بازم
هی داد کار دست من داد باز بدیات با بدیات نمیسازم
اینجوری من مجبورم که با تو بجنگمو
میدونم که دور از لطفه خوش میگذره پس برو
--:--
--:--