آهنگ زمانه معین زد

زمانه

معین زد

شکستم من چه پستی تو دو دستی دل به تو دادم…
اجاقم را شکستی
هش را به حیوانات میگوند
و تو پست تر از آنی…
زمانه بد شده جانا پلنگ بودن به روز است و تو عشق را از پلنگ خواهی…
شنیدم گرگ باید شد
شده دنیا حیات وحشو انسان
در نایابیست و اشک از چشم من جاریست
دلم لک زد برای عشق
برای جنس فابریکو برای دختری
ساده بدونه لاکو ماتیکو!!
برای مرد مرد بودن برای
اهل جنگ بودن برای ابرو هایی
که زمخت پیوند و پهن بودن!!

دلم میسوزه واسه تو که تو اینقد چرا پوچی و امروز ساکن اینجا و فردا در پی کوچی!!
حماقت نیست سخاوت کن به هرکس یک کوپن دارد کوپن هست واسم اما من بگم بازار آزادست!!
تو که گم در قدیم و تکنولوژی ها خدا میلیاردها سال از خدا میلیاردها سال از خدا
چه فرقی میکند دیروز و امروزش فردا را که میداند که امروزم قدیمی شد..
و راه راست معلومست و راستی راه هر نورست و مد را من چه میدانم..
کلمات کلیدی :
--:--
--:--