آهنگ خنده هاتو دیدم معین زد

خنده هاتو دیدم

معین زد

خنده هاتو دیدم تو یه صورت دیگه دلم لرزید گفت اون نمیادش دیگه
پس خنده هاش فراموش شد من به یاد شما کوشی ؟
من یه لش و شما گوشی دستته چقد پول بستتهتا بفهمم فقط تو به فکر منی حتی بفهمی معینت یه فیک ِ زمین
دست بیار دیگه زیادی دوریم بیا بگو توو این مدت کجاها بودی
من که هر روزم به فکر تو بود میخواستم بیام ولی خب انگیزه نبود
من بی تو تموم شده بودم تو سرمو بُریدی ، حروم شده بودم
این آخریا همون شده بودم که تو خواستی جَوون شده بودم
من بی کاستی یه چیزی بهت بگم ما راستی
بی تو مه تاب شبی باز از آن کوچه گذشتم من پر از شَک
اومدم در خونتون خونه نبودین گفتن مهر ماه ازونجا رفته بودین
تو بچه بودی خوشبختی رو میدیدی تو دست ِ پول
هیچ مشکلی نیست بچرخ تا بچرخیم ، بچرخ تا بچرخیم
شما سوارشو ، ما عقب میشینیم بچرخ تا بچرخیم
من رو گذشته م چشم بسته بودم تو به آینده م شک داشتی کمک
من هنوز درگیر توام

خواستم بیام ولی هنوز دستم خالیه و این خود گرا
ورق و دستمالی هی هی چقدِ تنگ شده دلم واسه چشات
که بهم اخم کنه یه کم ، کم
کم کم نی ندیدمت تا حسابش دستم نی و شده یکی دو سه سالی
چی ؟ تو میگی کمتره یعنی
حسابش دستت هست میدونی چند ساله پریدی
تو رفتی و ندیدی این که چطور هزاری رو
از زیر پای فیلی بیرون کشیدی تا برسه صدا به گوشت
بشین حالا بنوش هی عشق ما که الکی نی
یا نبود بهتره امروز فردا میگذره و کاش
یکی جات بشینه بعید میدونم که چشم تو
دیگه عمراً مثِ ما ببینه ببین اییییول به خودم که هنوز عاشقم
من بی تو هم می رسم من بی تو هم می رسم
من بی تو هم می رسم من بی تو هم می رسم
به هدفم من بی تو هم می رسم
میدونی ؟ سخته وقت ِ عطسه
تشخیص دادنه صبر که وایسی یا بری توو بارون پا گِلی میشه ولی ما بریم
ما بریم ، چه عجب اومدی راستی ههههه
باز چی جا گذاشتی قهری یا که آشتی
مهم نیس تو چند سالی اگه مارو کاشتی
زیر پا علف سبز از سُم نعل نه از دست دست
واسه عروسیتو دست دست من
واسه روبوسی با خیره تو من همه رو پس زدم
مسخره ست نه نه ؟ مسخره ست نه نه ؟
مسخره ست
--:--
--:--