آهنگ بهرام گور محسن چاوشی

بهرام گور

محسن چاوشی


کمنو فولی کمنو فولی
آن قصر که جمشید در او جام گرفت
آهو بچه کرد و شیر آرام گرفت
بهرام که گور می گرفتی همه عمر
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت
ای دیده اگر کور نئی گور ببین
وین عالم پر فتنه و پر شور ببین
شاهان و سران و سروران زیر گلند
روهای چو مه در دهن مور ببی
کمنو فولی کمنو فولی
کمنو فولی کمنو فولی
کلمات کلیدی :
--:--
--:--