آهنگ قصه ی زیر زمین آراد آریا

قصه ی زیر زمین

آراد آریا

سالیان سال توی زیر زمین ها // با ترس و لرز واسه آرزوها فریاد زدیم ما
روزگار ما همه شک و تردید // هی دویدیم هی زدیم تا به اوج رسیدیم
از تموم دردا توی سرما و گرما // پلی ساختیم ما از نم زیرزمین ها تا آسمون ها
دستای ما خالی مغرور اما // فدا کردیم ما خواب شبارو واسه آرزوها

در نزن که بازه در // واسه حرفای تازه تر
سواره کلمات بشیم کم کم // اگه پایه ای بشین ترکم
دربست بریم به مرکز که // مرحم بدیم به هر زخم
هر کس که سیره از درد // و پس حرکت به زیر هم کف
چپ و راست به هر در زدیم // سبک رپ و راکرو از دست ندیم
مثل برق و باد و از هر طریق // درد و رنج مارو هرکس ندید
میدونی که کسی پشت ما نیست // واسه دستگیریم این مژدگانیست
پس میشه رشد ما ریسک // ولی اینا مانع رشد ما نیست
مغزم سراسر تو فکر نو // نبضم هماهنگ با مترونوم و
تو میبینی دستم میکروفون و // خوب میخونم این و رو ریتم تند و
هوو اینه سلاحه دستم // و میاد از سینه صدای خستم
وقتشه همه با هم یکی بشیم // حرف قلب و راحت بگیم

زندگیمون و روی ساز میرقصونیم // به هر دلیل به هر کجا که بخوایم میبریم
پا به پای ترس بین راه آسمون // به هر دلیل به هر کجا که بگی سر زدیم
از تموم دردا توی سرما و گرما // پلی ساختیم ما از نم زیرزمین ها تا اسمون ها
دستای ما خالی مغرور اما // فدا کردیم ما خواب شبارو واسه آرزوها
سالیان سال توی زیر زمین ها // با ترس و لرز واسه آرزوها فریاد زدیم ما
زندگیمون و روی ساز میرقصونیم // به هر دلیل به هر کجا که میخوایم میبریم
قصه های دردهای ما پایانی نداره // اما پاکی دستهای ماست که اوج و میاره
--:--
--:--