آهنگ کی بهت خندیده محسن چاوشی

کی بهت خندیده

محسن چاوشی

ای جوانی که نداره مال دنیا .. (همخوان)
او بمیره بهتره پیشم بمونه .. (همخوان)

تو به من گفتی برو از سرت زیادیم
گفتی زشتی گفتی وقتی با منی

پیش همه خیلی خجالت می کشی
گفتی که دهاتی ام


آتش به جگر زد با حرف هابی رحم .. (همخوان)

دهاتی ام

تو به من خندیدی وقتی که فهمیدی
پدرم کارگره مادرم تو خونه نون می پذه و دهاتیه

بوی عطر نون مادرم پیچیده
مادر زیبایم کی بهت خندیده

دهاتی ام

تو به من گفتی برو باشه میرم
دل به تنهایی و دلتنگی میدم

تو به من خندیدی وقتی که فهمیدی
پدرم کارگره مادرم تو خونه نون می پذه و دهاتیه

دستات و می بوسم ، میپرستم بابا
از خودم از دنیا خیلی خستم ، بابا


آتش به جگر زد با حرف هابی رحم .. (همخوان)

دهاتی ام
--:--
--:--