آهنگ هزاران سال نوری آراد آریا

هزاران سال نوری

آراد آریا

عجیبه! من چرا یاد تو افتادم؟
چرا امروزمو با تو شروع کردم؟
هزاران سال نوری، دورم از دنیات
هنوزم دور دنیای تو می‌گردم

داری چی می‌گی این لحظه، همین حالا؟
توو این سرما، تو با کی گرم می‌گیری؟
نگاهت با کدوم صحنه گره خورده؟
داری سمت کجای این جهان می‌ری؟
--:--
--:--