آهنگ عبور از مه تار و آواز علی زند وکیلی

عبور از مه تار و آواز

علی زند وکیلی

دلم برای تو و شعر تازه ات تنگ است
دلم برای تو و شعر تازه ات تنگ است
دلم هوایی آن لهجه ی خوش آهنگ است

من از خودم به دلم می گریزم آری من
من از خودم به دلم می گریزم آری من
منی که عقل و دلم سال هاست در جنگ است

قبا به قد من ای عقل پابرهنه مدوز
قبا به قد من ای عقل پابرهنه مدوز
برای قامت ما این لباس ها تنگ است

چه دیر می گذرد لحظه های آمدنش
همیشه عقربه ی انتظارها لنگ است
همیشه عقربه ی انتظارها لنگ است
--:--
--:--