آهنگ دوست دارم سیروان خسروی

دوست دارم

سیروان خسروی

اتفاقی بود فکر نمی کردم که با تو رو برو شم.
یا که انقدر زود به این آسونی با یه نگاه زیررو شم.
نمی دونستم کسی میتونه به این راحتی عاشقم شه.
همه یه دنیاش روزا و شب هاش ساده بیاد و مال من شه.
دوست دارم دوست دارم.
حتی اگه همه دنیا بگن که اشتباه دوست دارم.
وقتی از دنیا بریدم دیدم یکی هم شبهی من هست خسته خسته.
خیلی آروم تو دلم گفتم جوفتم اینه و تو شنیدی حرفامو.
همین که هستی واسه من بسه خیلی خاص فوق العاد ه.
دوست دارم دوست دارم.
حتی اگه همه دنیا بگن که اشتباه دوست دارم.
دوست دارم دوست دارم.
نمی دونستم کسی میتونه به این راحتی عاشقم شه.
همه یه دنیاش روزا و شب هاش ساده بیاد و مال من شه.
دوست دارم دوست دارم.
حتی اگه همه دنیا بگن که اشتباه دوست دارم.
--:--
--:--