آهنگ جلوتر مهدی جهانی

جلوتر

مهدی جهانی


امروز رو از یاد نبر
امروز رو که با همیم

این روز رویایی رو
این روز رویایی رو

چه خوبه با منی
این همه حس قشنگ

این همه تنهایی رو
این هم تنهای رو

جونمی تو تو تو تو
قلبمی تو تو تو تو

نفسی تو تو تو تو تو
همدمی تو تو تو تو

جونمی تو تو تو تو
قلبمی تو تو تو تو

نفسی تو تو تو تو تو
همدمی تو تو تو تو

هر چی جلوتر میریم
جدایی سخت تر میشه

زندگی خوبه با تو
زندگی خوبه با تو

آرزوهامون یکی
خاطره هامون یکی

ما میسازیم رویا رو
ما میسازیم رویا رو

جونمی تو تو تو تو
قلبمی تو تو تو تو

نفسی تو تو تو تو تو
همدمی تو تو تو تو

جونمی تو تو تو تو
قلبمی تو تو تو تو

نفسی تو تو تو تو
همدمی تو تو تو تو
کلمات کلیدی :
--:--
--:--