آهنگ تو خداوند منی میلاد درخشانی

تو خداوند منی

میلاد درخشانی

در بر چشمه نور.
در کنار خورشید بر فراز افلاک.
لابلای گل سرخ.
زیر امواج کبود
وقت بشکفتن گلها
در ورق تازه گل.
در نسیم خوش روز.
در دل تیره شب.
با دلی پر از امید
عطر خوشبوی گلی
من تورا می جویم.
من تو را می خواهم.
به تو سوگند که جز تو نبود یار مرا
همدم و غمخوار مرا
تو سراپای وجودی.
با سر پر از گناه من تو را می جویم
لعبت والای منی روح منی جان منی
تو سراپای وجودی تو بزرگی نوری

تو خداوند منی. تو خداوند منی تو خداوند منی. تو خداوند منی...
--:--
--:--