آهنگ با تو اما میلاد درخشانی

با تو اما

میلاد درخشانی

با توام با تو که هستی اما در پس فاصله ها در بر خویشتنی

آنچنان دور از من که زدلتنگی ها با غمم بی خبری

با خودم میگویم که چرا یادت رفت همه خاطره ها

و چرا سرد شدی بی تو با تنهایی با جنونم چه کنم

بی تو از خود دورم بی تو نزدیک به غم با تو اما هرجا روبراهم ای عشق

تو صدایم کن تا به خودم باز آیم بی تو از خود دورم بی تو نزدیک به غم

با تو اما هرجا روبراهم ای عشق تو صدایم کن تا به خودم باز آیم

من نمیدانم که با غم تنهایی با جنونم چه کنم ؟

رفتی و بعد از تو با غمت پرسه زدم در نبودت بودم

تو چه کردی با من که دگر بی تو هنوز دلم آرام ندارد

خوابم از چشم پریده دل به شبگردی و باران دارم

تو مرا باور کن تو مرا باور کن تو مرا باور کن تو مرا باور کن

با تو اما هرجا روبراهم ای عشق تو صدایم کن تا به خودم باز آیم

با تو اما هرجا روبراهم ای عشق تو صدایم کن تا به خودم باز آیم

با تو اما هرجا با تو اما هرجا
کلمات کلیدی :
--:--
--:--