آهنگ خاک خاطره د ویز

خاک خاطره

د ویز

خاک خاطره کنج گنجه ها
روح شب زده پشت شیشه ها

حسرت دیدن روی ماهت
که غمگین تر از این ترانه ست
پژواک ناب خنده هات
تنها دلخوشی شبانه ست

رفتن تا رسیدن به لحظه ای
که خونه بوی تو رو میداد باز
تا کدوم جهان پی تو باشم
میرسی وقتی که دیگه ...

نباشم
نباشم

خسته از خاطره های کاغذی
تکرار این روزای بی کسی

حسرت دیدن روی ماهت
که غمگین تر از این ترانه ست
پژواک ناب خنده هات
تنها دلخوشی شبانه ست
کلمات کلیدی :
--:--
--:--