آهنگ اکنون کجایی میلاد درخشانی

اکنون کجایی

میلاد درخشانی

میسوزم از تو میگریم از تو
میمیرم از تو آرام جانم اکنون
اکنون کجایی

سر تا به پایم شوق نگاهت
عمق وجودم درد فراقت
عشق تمامم اکنون کجایی

دور از توئم من دور از منی تو
دور از خودم من بی جان و بی دل
یک جسم خالی اکنون کجایی
آواز بودم سرسبز و روشن
وقتی تو بودی امروز هر دم
وای آنم و سرد اکنون کجایی

برگرد پیشم تا جان بگیرم
جاری شوم باز فریاد گردم
پر شوق سازم جام وجودم
آه از جدایی اکنون کجایی


از چشم هایت لبخند بارید
بر چشم ها یم پر رنگ گشتی
امروز چشمم بی چشم تو مُرد

دورم ز پیشت بی هیچ مستی
اندوهم و غم بی هیچ هستی
مستی و شادی اکنون کجایی

برگرد پیشم تا جان بگیرم
جاری شوم باز فریاد گردم
پر شوق سازم جام وجودم
آه از جدایی اکنون کجایی
کلمات کلیدی :
--:--
--:--