آهنگ میتونی کامنت

میتونی

کامنت

میتونی بگذری از هر چی که داشتی
میتونی بجنگی باهر کی که خواستی

میتونی بشنوی حرف های خوب و بد
میتونی دور بشی حتی دورتر از حد

میتونی بگی تو افکار و فکرت رو
میتونی ساکت شی و نگی حرفت رو

میتونی در بری و بری از اینجا
میتونی بمونی بشینی همینجا

میتونی غمگین شی و نگی حرفت رو
میتونی شاد شی و بپوشونی ترست رو

میتونی سرگرم شی تا سرحد مرگ
میتونی رها شی توی باد عین برگ

میتونی بگیری دنیا رو تو دستات
میتونی بمیری همین دور و اطراف

میتونی رد بشی تو از روی ابرها
یا بری پایین تر از زیر دریا

میتونی قایم شی تو پشت دیوارها
میتونی وارد شی از هر در و هر راه

میتونی بپری بری بالاتر
یا بمونی اینجا از من تنهاتر

میتونی بگردی و پیدا کنی راهت رو
میتونی ببینی من میرم راهم رو

میتونی بگردی ، پیدا کنی راهت رو
میتونی ببینی من میرم راهم رو

میتونی بگردی ، پیدا کنی راهت رو
میتونی ببینی ...
کلمات کلیدی :
--:--
--:--