آهنگ تهران سیاوش قمیشی

تهران

سیاوش قمیشی

من و تهران، من و دلشوره های نا تمومش
من و تهران و بغض آسمونش
من و تهران، من و افسردگی های همیشه
من و دردی که رو لب آه میشه
من و تهران ، من و اندوه آه شعر
من و تهران، من و بارون ماه مهر

من و تهران و بغض این ترانه
من و قحطی شعر عاشقانه
من و تهران و این زخم دمادم
من و تهران و اندوه صد آدم
من و تهران و اشکای پیاپی
من و اندوه، من و این غصه تا کی
--:--
--:--