آهنگ رفیق سیاوش قمیشی

رفیق

سیاوش قمیشی

طاقت بیار رفیق ...

طاقت بیار میشه شنید، خندیدن دل خواه رو
تو زنده می مونی رفیق، طاقت بیار این راه رو

طوفان و پشت سر بذار، اون سمت ما آبادیه
این زمزمه تو گوشمه، فردا پر از آزادیه

طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماس
طاقت بیار رفیق، خورشید پشت ماس

طاقت بیار رفیق، ما هر دو بی کسیم
طاقت بیار رفیق، داریم می رسیم

دنیا اگه تاریک شد، دستای فانوسو بگیر
با من بیا با من بیا، چیزی نمونده از مسیر

سرما و سوز برف رو، آهسته پشت سر بذار
امروز وقت خواب نیست، ما با همیم طاقت بیار

طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماس
طاقت بیار رفیق، خورشید پشت ماس

طاقت بیار رفیق، ما هردو بی کسیم
طاقت بیار رفیق، داریم می رسیم

طاقت بیار رفیق، طاقت بیار رفیق
رفیق رفیق، طاقت بیار رفیق
--:--
--:--