آهنگ یارُم یارُم میلاد درخشانی

یارُم یارُم

میلاد درخشانی

دلی دارُم، دلی دیوونه دارُم
هوای عاشقی در سینه دارُم...
اگر این عاشقی با ما بسازه، عجب گنجی در این سینه دارُم...

یارُم یارُم، دلبر یارُم

یارُم یارُم، دلبر یارُم

دلُم میخاد که با تو یار باشُم
چو دونه در میونِ نار باشُم...

چو دونه در میونه ناره شیرین
چو بلبل محرم گلزار باشُم...
اگر این عاشقی با ما بسازه، عجب گنجی در این سینه دارُم...

یارُم یارُم، دلبر یارُم

یارُم یارُم، دلبر یارُم
--:--
--:--