آهنگ گل ایران عجم

گل ایران

عجم

چه گلی حاصل عشق است و امید ؟
گل ایران
چه گلی از دل ایمان بدمید ؟
گل ایران
چه گلی قرمز و سبز است و سفید ؟
گل ایران
دل ما یک گل ایران طلبید
دل ما یک گل ایران طلبید

ایران ایران هی هی
ایران ایران هی هی

خدا قوت
همه تن اهل مروت
که بود ریشه ایران ز اخوّت
گل ما ، گل ما روید از آن نور فتوّت
همه جا ، همه تن ، همه خوبان وطن
همه جا ، همه تن ، همه خوبان وطن

ایران ایران هی هی
ایران ایران هی هی

یالا یالا ما گل میخوایم یالا
یالا یالا ما گل میخوایم یالا

پاینده باد نام ایران ما

چه گلی حاصل عشق است و امید ؟
گل ایران
چه گلی از دل ایمان بدمید ؟
گل ایران
چه گلی قرمز و سبز است و سفید ؟
گل ایران
دل ما یک گل ایران طلبید
دل ما یک گل ایران طلبید

ایران ایران هی هی
ایران ایران هی هی

ایول ایوله ، ایول
تیم ما یله ، ایول

ایول ایوله ، ایول
همیشه اوله ، ایول

ایران ایران هی هی
ایران ایران هی هی
کلمات کلیدی :
--:--
--:--