آهنگ کجا گمت کردم رضا یزدانی

کجا گمت کردم

رضا یزدانی

کجا گمت کردم، تو این شب جاری
هنوز می‌خوابم، هنوز بیداری
هنوز خوش‌بینی به سبزی فردا
کجا گمت کردم، کجای این دنیا

ما اهل هم بودیم همشب و همفانوس
کجا گمت کردم، کجای این کابوس
پشت کدوم ابر بارونی پاییز
کجای این هق هق، این گریه ی یکریز

شاید که برگردی، شاید که پیداشی
شاید که آغازی در انتها باشی

تمام دیروزو پی تو می‌گردم
کجا گمم کردی، کجا گمت کردم؟
--:--
--:--