آهنگ هفت شنبه های بیمار رضا یزدانی

هفت شنبه های بیمار

رضا یزدانی

از خالی تو در من ، از لحظه های بی عار
تاریخِ بی تو بودن ، هفت شنبه های بیمار

روزای نیمه سوخته با بوسه های سیگار
مشق نبودن تو ، جریمه های بسیار

این لحظه رُ نگه دار بانوی خوابُ بیدار
این لحظه رُ نگه دار بانوی خوابُ بیدار

لبریز خنده با تو ، لبریز شعرِ یغما
شالِ حریر آبی تو پرسه های سرما

گاهی نگاهی از تو ، گاهی خیال و رویا
بوسیدن تنِ عشق ، تا وعده های فردا

اون لحظه رُ به یاد آر بانوی خوابُ بیدار
اون لحظه رُ به یاد آر بانوی خوابُ بیدار

از شعر تلخ امشب تا بهترینِ دیروز
گاهی صدای فریاد ، گاهی سکوتِ لب دوز

گاهی طنینِ خنده ، گاهی نگاهِ پُر سوز
با من همیشه اما لعنت به بدترین روز

هفت شنبه های بیمار
هفت شنبه های بیمار
--:--
--:--