آهنگ مقلوب مهدی یراحی

مقلوب

مهدی یراحی


بذار برگردم عقب اونجا که گم کردم تورو
اونجا که رنجیدی ازم وقتی بهت گفتم برو
وقتی غرور من نذاشت درو ببندم تا نری
وقتی که فهمیدم هنوز نرفتی و پشت دری
دوباره برگردم به تو اینبار بهت بگم بمون
با دست تو پاکش کنم اونروز رو از تقویم مون
تو رو همون دقیقه ها دوباره جستجو کنم
ادامه‌ی بودنمو ، بمونی و شروع کنم
راضی نشم حتی یه‌بار دلیل آشوبت بشم
ببین چقدر راضیم از اینکه مغلوبت بشم
بزار برگردم عقب ، من دیگه اون من نیستم
بزار بهت ثابت کنم ، من مرد رفتن نیستم
کلمات کلیدی :
--:--
--:--