آهنگ مرز مهدی یراحی

مرز

مهدی یراحی

مرز تو و چشمام، روزی که پیدا شه
این مرز می‌تونه، مرز جهان باشه
هر روز احساسم، پیش تو رو می‌شه
تا اسمتو می‌گم، دنیا شروع می‌شه

وقت پرستیدن، کی لایقت بوده؟
اینقدر رویایی، کی عاشقت بوده؟
دنیا خرابت شد، اینو به کی می‌گی؟
من عاشقت بودم، دنیا رو چی می‌گی؟
کلمات کلیدی :
--:--
--:--