آهنگ پرسون پرسون حجت اشرف‌زاده

پرسون پرسون

حجت اشرف‌زاده


پرسون پرسون، یواش یواش، اومدم در خونه تون
ترسون ترسون، لرزون لرزون، اومدم در خونه تون

یک شاخه گل در دستم، سرِ راهت بنشستم
از پنجره منو دیدی، مثلِ گلها خندیدی

آه به خدا، آن نگهت، ‌از خاطرم نرود
آه به خدا، آن نگهت، ‌از خاطرم نرود

پرسون پرسون، یواش یواش، اومدم در خونه تون
ترسون ترسون، لرزون لرزون، اومدم در خونه تون

یک شاخه گل در دستم، سرِ راهت بنشستم
از پنجره منو دیدی، مثلِ گلها خندیدی

آه به خدا، آن نگهت، ‌از خاطرم نرود
آه به خدا، آن نگهت، ‌از خاطرم نرود

گفتم، گفتم، گفتم، به خدا قهر گناهِ
دل منتظرِ چشم به راهِ

ای من، ای من، ای من، به فدات ناز نکن تو
با چشم سیاهت ناز نکن تو

این دو روزِ دنیا، مثلِ خواب و رویا گذرونه
با هم آشتی کنیم که بهار دوباره گل فشونه

این دو روزِ دنیا، مثلِ خواب و رویا گذرونه
با هم آشتی کنیم که بهار دوباره گل فشونه
کلمات کلیدی :
--:--
--:--