آهنگ وارث شادمهر عقیلی

وارث

شادمهر عقیلی

با اینکه توی تقویمِ من و تو جز زمستون نیست
با اینکه زندگی کردن تو این شرایط آسون نیست
تو این شرایط آسون نیست

با اینکه آرزو هامون به خواب و رویا محدوده
تا میتونی تحمل کن که تا بوده همین بوده
که تا بوده همین بوده

من و تو زنده موندیم و به سختی زندگی کردیم
گذشته، حال، آینده من و تو وارث دردیم
من و تو وارث دردیم

من و تو زنده موندیم و به سختی زندگی کردیم
واسه یه لحظه آرامش، ما هرکاری بگی کردیم
ما هرکاری بگی کردیم

با اینکه بغضمون کهنست، با اینکه سفرمون پر نیست
با اینکه خستگی های ما، قابل تصور نیست

با اینکه تو شبامون، نشونی از چراغی نیست
تا میتونی تحمل کن، که خورشید اتفاقی نیست

من و تو زنده موندیم و به سختی زندگی کردیم
گذشته، حال، آینده من و تو وارث دردیم
من و تو وارث دردیم

من و تو زنده موندیم و به سختی زندگی کردیم
واسه یه لحظه آرامش، ما هرکاری بگی کردیم
ما هر کاری بگی کردیم
کلمات کلیدی :
--:--
--:--