آهنگ تصویر شادمهر عقیلی

تصویر

شادمهر عقیلی

با خودم، بدون تو چکار کنم
میدونم چی پیش رومونه، ولی
چه جوری باید ازش فرار کنم

هر چی که پشتِ سرت، یه روز شکست
ساختنش، شاید یه عمر، طول بکشه
گاهی هر کاری کنی، فایده ای نداره
مثِ اولش نمیتونه بشه

هردفعه، برای رو به رو شدن با قلبم
دنبال اونی که میشناختم ازت میگردم
رو به روی من یه تصویر ِ هزار تیکه شده ست
که با هر بار رفتنت، یه تیکه شو گم کردم

هر دفعه غریبه تر میبینمت
تو چه جوری این همه عوض شدی
با کی دارم اشتباه میگیرمت

هر چی که پشتِ سرت، یه روز شکست
ساختنش شاید یه عمر طول بکشه
گاهی هر کاری کنی، فایده ای نداره
مثِ اولش نمیتونه بشه

هردفعه، برای روبرو شدن با قلبم
دنبال اونی که میشناختم ازت میگردم
رو به روی من یه تصویر هزار تیکه شده ست
که با هر بار رفتنت، یه تیکه شو گم کردم
کلمات کلیدی :
--:--
--:--