آهنگ برنده شادمهر عقیلی

برنده

شادمهر عقیلی

عشق یه آینه است، تو هر چی حس کنی
توو دلِ منم هست، عشق یه اعترافه
چجوری بگم نیست، وقتی میدونم هست
دنیامونو ببَر ، به یه نقطه امن، بالاتر از خطر
عشق یادت میده، بگذری از خودت، برای یک نفر

عشق یعنی کنارِ من ، بمونی تا برنده بشم
عشق یعنی حتی با تبت ، بمیرم و زنده بشم
عشق یعنی کنارِ من ، بمونی تا برنده بشم
عشق یعنی حتی با تبت ، بمیرم و زنده بشم

دنیامون امنه ، وقتی کنارمی ، مهم نیست کجام
عشق یه اعترافه ، که تو از همه ، مهم تری برام

عشق یعنی کنارِ من، بمونی تا برنده بشم
عشق یعنی حتی با تبت، بمیرم و زنده بشم
عشق یعنی کنارِ من ، بمونی تا برنده بشم
عشق یعنی حتی با تبت، بمیرم و زنده بشم
عشق یعنی کنارِ من، بمونی تا برنده بشم
عشق یعنی حتی با تبت، بمیرم و زنده بشم
--:--
--:--