آهنگ من بی تو می میرم گروه سون

من بی تو می میرم

گروه سون

وقت گریه هیچی مثل شونه های تو نمی شه
من واسه نفس کشیدن تو رو می خوام تا همیشه
تو رو می خوام واسه قلبم که بهونه داشته باشه
تا چشمام دوباره از خواب رو به چشمای تو واسه
من به تو ستاره مو می بخشم می بخشم
قلب پاره پاره مو می بخشم
جز خودت که حالمو می فهمی
به تو هر چی دارمو می بخشم می گیرم
تا جون دارم به عشقت اسیرم
هر چی که دارم تویی بی غم می میرم
بی تو هر لحظه دلم می گیره از هر چی که هست
نذار بی تو بمونم بی نفس
هر چی که دارم تویی بی غم می میرم
نمی دونم چرا دلواپس یام تموم نمی شن
چجوری بگم می خوامت تا دلت نگیره از من
چجوری بگم که قلبم زندگی شو از تو داره
دل من محاله بی تو بتونه طاقت بیاره

من به تو ستاره مو می بخشم می بخشم
قلب پاره پاره مو می بخشم
جز خودت که حالمو می فهمی
به تو هر چی دارمو می بخشم می گیرم
--:--
--:--