آهنگ زندگی همین امروزه سیروان خسروی

زندگی همین امروزه

سیروان خسروی

دیروز یه سوال بی جوابه
دیروز یه توهمه یه خوابه
دیروز،تو قولتو شکستی
روبروی اشتباه اون چشماتو بستی
باور کن زندگی همین امروزه
لحظه ای که تکرار نمیشه
فرصتی که هیچوقت نداشتی
شاید تنها شانس تو
همین امروزه،همین امروزه

دیروز صدای بی احساسه
اقرار به خیانت بدون هراسه
امروزتم میگذره به سادگی
امروز فردای دیروزه
تو همون آدم همیشگی
گذشته،تورو تا کجا میبره
توی ذهن تو بگو
چی میگذره،چی میگذره
باور کن زندگی همین امروزه
لحظه ای که تکرار نمیشه
فرصتی که هیچوقت نداشتی
شاید تنها شانس تو
همین امروزه،همین امروزه

اگه ثانیه هات میسوزن
تو آتیش گذشته،تو خودت مقصری
بار سنگین گذشته رو تا کجا
با خودت میبری،با خودت میبری

باور کن زندگی همین امروزه
لحظه ای که تکرار نمیشه
فرصتی که هیچوقت نداشتی
شاید تنها شانس تو
همین امروزه،همین امروزه
باور کن زندگی همین امروزه
لحظه ای که تکرار نمیشه
فرصتی که هیچوقت نداشتی
شاید تنها شانس تو
همین امروزه،همین امروزه،همین امروزه
--:--
--:--