آهنگ بهار نزدیکه سیروان خسروی

بهار نزدیکه

سیروان خسروی

لبخند بزن به مهتاب نگو تاریکه
از بوی بارون پیداست بهار نزدیکه
خاطراتمون تازه میشه سالی یکبار
جای اون که رفته رو همیشه خالی بذار
مثل هر سال تا همیشه
با تو این عیدم باز خاطره میشه
مثل هر سال تا همیشه
با تو این عیدم باز خاطره میشه
با تو این عیدم باز خاطره میشه
واست آرزو دارم بهترینا رو
با یاد تو می سازم خاطره ها رو
زندگی با یادت تازه تر میشه
تو بهارم باش
هشتمین سین این سفره سادگی میشه
تو به یادم باش
مثل هر سال تا همیشه
با تو این عیدم باز خاطره میشه
مثل هر سال تا همیشه
با تو این عیدم باز خاطره میشه
با تو این عیدم باز خاطره میشه

مثل هر سال تا همیشه
با تو این عیدم باز خاطره میشه
مثل هر سال تا همیشه
با تو این عیدم باز خاطره میشه
با تو این عیدم باز خاطره میشه

English Translation

Smile at the moon light
Don't say it's dark
It's clear from the smell of rain
That spring is near
Our memories become new
Once a year
Always keep empty the place of one who is gone
Like each year till forever
With you my new year becomes a memory again
I hope the best for you
I build my memories with your thought
Life is fresher with your memory
You be my spring
The eighth SIN (s) of my Haftsin cloth
Is simplicity
Think about me
Like each year forever
With you my new year becomes a memory again
کلمات کلیدی :
--:--
--:--