آهنگ معذرت شهاب مظفری

معذرت

شهاب مظفری

معذرت
اگه کمم واسه دلت
نگفتم حرفامو بهت
گذاشتم عاشقم بشی
شدم تموم عامل
سرگیجه های دائمت
نفهمیدی که عشق من
تو زندگیت مزاحمه

معذرت
اگه داد می‌زدم سرت
اگه چشمات همش تره
اگه بعد از این بازیا
می‌گفتم باره آخره
شکستنت جلو چشام
منو از رو نمی‌بره
دروغام می‌شد باورت
منو ببخش

معذرت
اگه مجبور شدی بری
حق داری هرچی که بگی
کاری کردم که دائما
بگی لعنت به زندگی
ترسیدم خیانت کنم
بهت از روی بچگی

معذرت
واسه قرصای هر شبت
که هر کدومشم کمه
واسه آروم گرفتنت
میدونم هرچی میکشی
همش به خاطر منه
پشیمونم ببین منو
معذرت تنها حرفمه
منو ببخش

معذرت واسه اون همه خاطره
که کرده بازی با دلت
معذرت اگه همش مرددم
گفته بودم که قید احساسمو دیگه زدم
تو لیاقتت این نبود
نمیدونستی من بدم
هی بهونه کردم
که تا دیگه جوابتو ندم
منو ببخش

معذرت
اگه مجبور شدی بری
حق داری هرچی که بگی
کاری کردم که دائما
بگی لعنت به زندگی
ترسیدم خیانت کنم
بهت از روی بچگی

معذرت
واسه قرصای هر شبت
که هر کدومشم کمه
واسه آروم گرفتنت
میدونم هرچی میکشی
همش به خاطر منه
پشیمونم ببین منو
معذرت تنها حرفمه
منو ببخش
--:--
--:--