آهنگ رفت شهاب مظفری

رفت

شهاب مظفری

رفت
رفت
خنده از روی لبام رفت

رفت
رفت
همه ی آرزوهام رفت

رفت
رفت
عشق از توی نگام رفت

رفت
رفت
چشمام خیره رو به سقف

رفت
رفت
دیوارا بام میزنن حرف

رفت
رفت
نفسم رفت

رفت
رفت
ازش نموند یه رد پا

رفت
رفت
من موندم و این سایه ها

رفت
رفت
گرفتن جاشو ناله ها

رفت
رفت
گمم یه جغد توی نور

ترس
ترس خیره ست به من یه جغد کور

رفت
رفت
رفت یه جای دور

میرفت..
بی هدف..
اون رفت..
بدون من..
میرفت...
بی هدف..
اون رفت..
بدون من..
کلمات کلیدی :
--:--
--:--