آهنگ لحظه ی شیرین علی زند وکیلی

لحظه ی شیرین

علی زند وکیلی


آی تو رهایی
مثل پروانه ی دیوانه ی پرواز
تو صدایی
زنده و ساده به زیبایی آواز

تو هوایی
مثل تاثیر همین منظره دلباز
باورم کن
باید آن خاطره هازنده شود باز

عاشقم و دار و ندارم تویی
هر چه از آن خاطره دارم تویی
دلخوشم از اینکه کنارم تویی

دلخوشم از اینکه کنارم تویی
لحظه ی شیرین قرارم تویی
هر چه از آن خاطره دارم تویی
عاشقم و دار و ندارم تویی


دیدم از دور
موی تو رسم پریشانی دنیاست
دیدم از دور
از همین فاصله لبخند تو پیداست
در نگاهت
لحظه ی شیرین قرارم تویی
موج زیبایی و آرامش دنیاست
با تو مستم
بهترین جای جهان با تو همینجاست

هر چه از آن خاطره دارم تویی
دلخوشم از اینکه کنارم تویی
دلخوشم از اینکه کنارم تویی
عاشقم و دار و ندارم تویی

هر چه از آن خاطره دارم تویی
لحظه ی شیرن قرارم تویی
عاشقم و دار و ندارم تویی
عاشقم و دار و ندارم تویی

لحظه ی شیرن قرارم تویی
هر چه از آن خاطره دارم تویی
دلخوشم از اینکه کنارم تویی

لحظه ی شیرن قرارم تویی
دلخوشم از اینکه کنارم تویی
هر چه از آن خاطره دارم تویی
کلمات کلیدی :
--:--
--:--