آهنگ فریاد علی زند وکیلی

فریاد

علی زند وکیلی


صدا بی صدا نوا بی نوا
نفس بی هوا بیا وفا بی وفا
جفا هی جفا
شکست عهد ما بیا
فریاد آزاد
پرواز در باد
در باد
جنون من فسون تو
حکایت درون تو
خراب حال زار من بیا
گذار من دیار تو
بهار بی غبار تو
صدای بی قرار من بیا
فریاد ای داد
غم ها در یاد
فریاد در باد
غوغا سر داد
خیال من هوای تو
نفس نفس برای تو
نگاه و انتظار من بیا
گذار من.دیار تو
بهار بی غبار تو
صدای بی قرار من بیا
فریاد ای داد
غم ها در یاد
فریاد در باد
غوغا سر داد
بیا که مرا با تو ماجرایی هست
کلمات کلیدی :
--:--
--:--