آهنگ ترکم کرد احسان خواجه‌امیری

ترکم کرد

احسان خواجه‌امیری

یه جایی حس کردم عاشقم نیست
حواسش اینجا نبود و کم کم داشت کم میذاشت
به روش که آوردم اینو جا زد
حضورشو هر ثانیه کم تر کرد ، ترکم کرد
نموند و موندم با خاطراتش
کاری که نباید میکرد و آخر کرد
ترکم کرد ، ترکم کرد ، ترکم کرد
خیلی دیره ممکن نیست
نمیذارم که برگردی
بد بودم که چی شده؟
هوس برگشتن کردی
گریه نکن چیزی نگو
این تنها خواسته ی منه
حتی الان نمیخوام
که غرورت بشکنه
یه جایی حس کردم عاشقم نیست
حواسش اینجا نبود و کم کم داشت کم میذاشت
به روش که آوردم اینو جا زد
حضورشو هر ثانیه کم تر کرد ، ترکم کرد
نموند و موندم با خاطراتش
کاری که نباید میکرد و آخر کرد
ترکم کرد ، ترکم کرد ، ترکم کرد
خیلی دیره ممکن نیست
نمیذارم که برگردی
بد بودم که چی شده؟
هوس برگشتن کردی
گریه نکن چیزی نگو
این تنها خواسته ی منه
حتی الان نمیخوام که غرورت بشکنه
خیلی دیره ممکن نیست
نمیذارم که برگردی
بد بودم که چی شده؟
هوس برگشتن کردی
گریه نکن چیزی نگو
این تنها خواسته ی منه
حتی الان نمیخوام که غرورت بشکنه
--:--
--:--