آهنگ شیرین سان رحیم شهریاری

شیرین سان

رحیم شهریاری


یول اوستونده اوتوروب یولی گوزلیجم گوزلیجم
گل تک بوینوم بوکوب یولونو گوزلیجم گوزلیجم
آخ کور اولسادا گوزلریم اوه چورولسده دیزلریم اوه
من سنی من سنی من سنی گوزلیجم
نابات سان آی شکر سن نازلی سان آی قشه سن
اینان نقدر بیزه شیرین سان آی شیرین سان
چاتاجام چاتما قاشین توکجم گوزدن یاشی گوزدن یاشی
--:--
--:--