آهنگ تسخیر امیر عظیمی

تسخیر

امیر عظیمی

تسخیر کردی روح این تنهای عالم را
دیووانه کردی چشم روشن های عالم را
پاکت به پاکت در نبودنت دود می کردم
بی تابیه تلخی کشیدن های عالم را
بی هیچ شک و شبهه یک روز خواهد کشت
فکر کنارم بودنت زن های عالم را
بی هیچ شک و شبهه یک روز خواهد کشت
فکر کنارم بودنت زن های عالم را

دستم به دامنت من از عشق تو می ترسم
آلوده خواهد کرد دامن های عالم را
با بودن تو دم به دم پُر کرده اند انگار
نا دوستانت جای دشمن های عالم را
بی هیچ شک و شبهه یک روز خواهد کشت
فکر کنارم بودنت زن های عالم را
بی هیچ شک و شبهه یک روز خواهد کشت
فکر کنارم بودنت زن های عالم را
کلمات کلیدی :
--:--
--:--