آهنگ استرس مازیار فلاحی

استرس

مازیار فلاحی

دوباره استرس داری همش چشمات به گوشیته
اونی که قلب میفرسته نمیشناسم بگو کیته
داره حالش عوض میشه برات گریه فرستاده
جواب بده سوالش رو چه اتفاقی افتاده
اونی که خلوت ما رو توو دستای تو پُر کرده
چقدر دنیام براش خوبه چقدر دنیام پُر از درده
ولی ای کاش میشد هم دو ساعت قبل برگردم
همون جایی که چند تایی دوست دارم (دوست دارم) حروم کردم

لِ لی لی لی لِ لی لی لی
لِ لی لی لی لِ لی لی لی

کی از حالت خبر داره که چشمات غرق بارونه
اونی که توو همین لحظه داره حرفاتو میخونه
خودت اینجا دلت اونجا نگاهت روی گوشیته
اونی که قلب میفرسته نمیشناسم بگو کیته
اونی که قلب میفرسته نمیشناسم بگو کیته

لِ لی لی لی لِ لی لی لی
لِ لی لی لی لِ لی لی لی

ولی ای کاش میشد هم دو ساعت قبل برگردم
همون جایی که چند تایی دوست دارم (دوست دارم) حروم کردم

لِ لی لی لی لِ لی لی لی
لِ لی لی لی لِ لی لی لی
لِ لی لی لی لِ لی لی لی
لِ لی لی لی لِ لی لی لی
--:--
--:--