آهنگ سراب محمد علیزاده

سراب

محمد علیزاده

شب هنو نرفته اما تو چرا بیداری
نکنه اینهمه دردو تو میخوای ورداری
تو که گفتی همه شب من توی خوابت هستم
کاشکی امشب خودمم چشم تو رو میبستم
من به دستای خدا خیره شدم معجزه کرد
معنی معجزه شو زود به قلبم برگرد
جاده تحویل بهاره حالمو زیبا کن
روی دنیای منو به روی عشقت وا کن
کاشکی امشب مث ماهی توی تنگت بودم
مث سالای گذشته مات و گنگت بودم
کاشکی امشب مث عشقای تو کوتاه میشد
اون که باید برسه ایندفعه پیدا میشد
من به دستای خدا خیره شدم معجزه کرد
معنی معجزه شو زود به قلبم برگرد
جاده تحویل بهاره حامو زیبا کن
روی دنیای منو به روی عشقت وا کن
من به دستای خدا خیره شدم معجزه کرد
معنی معجزه شو زود به قلبم برگرد
جاده تحویل بهاره حامو زیبا کن
روی دنیای منو به روی عشقت وا کن
--:--
--:--