آهنگ هواتو کردم محمد علیزاده

هواتو کردم

محمد علیزاده

هوا تو کردم.
من حیرون تو این روزا هوا تو کردم.
دلم میخوادت
میخوام بیام تو آسمون دورت بگردم.
هوایی میشم
همون روزا که میبینم هوام و داری.
میخوام بدونم
تا کی میخوای ببینی و به روم نیاری.
دلم و دست تو دادم.
من دلتنگ احساسی.
نمیزاری که تنها شم.
تو رو من خیلی حساسی.
دلم و دست تو دادم.
دلم و آسمونی کن.
همیشه مهربون بودی.
دوباره مهربونی کن.

چه روزا حالم و دیدی.
چه شبایی که رسیدی.
تو صدای دل تنهای من و شنیدی.
تو که دردام و میدونی.
تو که چشمام و میخونی.
بده بازم به دل من یه نشونی.
دلم و دست تو دادم.
من دلتنگ احساسی.
نمیزاری که تنها شم.
تو رو من خیلی حساسی.
دلم و دست تو دادم.
دلم و آسمونی کن.
همیشه مهربون بودی.
دوباره مهربونی کن.
--:--
--:--