آهنگ برو مرتضی پاشایی

برو

مرتضی پاشایی

برو که خسته ام
تا دیدی وابسته ام
روزی صد بار قلبِ منو شکستی
برو که بسمه تو سینه پر از غمه
برو همین و تو مگه نخواستی
برو شکسته ام
من و شبا اشک و غم
تنها موندیم
گفتی‌ برات مهم نیست
برو دلم پره بدجور ازت دلخوره
برو دیگه دلم به نامِ تو نیست
برو که از تو و عشق تو من دیگه دل بکنم
اونی‌ که زندگیش و داده پایِ غمِ تو منم
وقتشه دل بکنم

برو بگو به همه تو خوبی‌ ..... بگو خیلی‌ بدم
برو و فکر منم نکن تنهایی‌ رو بلدم
دیدی چه جوری شدم
بگو چی‌ بینِ ماست
برو نگو اشتباه ‌ست
باور کن من خسته شدم عزیزم
برو که وقتشه برو دلم حقشه
آخه تا کی‌ باید من اشک بریزم
برو تموم بشه
برو دل آروم بشه
دستم دیگه با دستِ تو غریبه ‌ست
برو دیوونه شم آخه چجوری بگم
کاش دلم دل به عشقِ تو نمی‌‌بست
برو که از تو و عشقِ تو من دیگه دل بکنم
اونی که زندگیش و داده پای غمِ تو منم
وقتشه دل بکنم
برو بگو به همه تو خوبی‌ بگو خیلی‌ بدم
برو و فکرِ منم نکن تنهایی‌ رو بلدم
دیدی چه جوری شدم
--:--
--:--