آهنگ ای کاش بابک مافی

ای کاش

بابک مافی

ای کاش می فهمیدی چی میکشم نمی تونم
یه لحظه حتی از تو رد بشم صد بار
گذشتم از کنار این درد نمیشه بی تو زندگی کرد
از تو نمی گذرم به راحتی تو که نیستی
تو که نیستی مثل یه درد بی نهایتی عشقم
بیا و بی بهونه برگرد نمیشه بی تو زندگی کرد

ای کاش حالم رو می فهمیدی ای کاش تنهاییم و میدیدی
ای کاش می شد مثل اون روزا حالم رو می پرسیدی
ای کاش بیرونم نمی کردی ای کاش بازم می شد برگردی
ای کاش تنهام نمی ذاشتی تو اینجوری با نامردی

وقتی فهمیدی دوست دارم
رفتی چه اسون اما من با سختی
روزام و می گذرونم نمیشه نمی تونم
وقتی فهمیدی دوست دارم
رفتی چه اسون اما من با سختی
روزام و می گذرونم نمیشه نمی تونم

ای کاش حالم رو می فهمیدی
ای کاش تنهاییم و میدیدی
ای کاش می شد مثل اون روزا حالم رو می پرسیدی
ای کاش بیرونم نمی کردی ای کاش
بازم می شد برگردی
ای کاش تنهام نمیذاشتی تو اینجوری با نامردی
کلمات کلیدی :
--:--
--:--