آهنگ زیبایی رستاک

زیبایی

رستاک


بگو‌ منو یاد کی میندازی، که اینقدر چشماتو دوس دارم
من عاشق موی بلند بودم، اما موی کوتاتو دوس دارم
بگو تورو قبلاً کجا دیدم که اینقدر حرفامو میفهمی
مثل پرستاری شدی واسه این عاشق دیوونه زخمی
نه چشمات آبیه، نه موهات خرمایی
بگو چیکار کردی که اینقدر زیبایی
دنبال یه نشونه میگردم تا حل کنم شاید معماتو
چه‌جوریه که بین آدمها از همه‌شون راحتترم با تو
چه‌جوریه که حال دنیامو با یه دوسِت دارم عوض کردی
اخمامو دیدی و نرنجیدی، با خوندن شعرام حظ کردی
بگو‌ منو یاد کی میندازی که اینقدر چشماتو دوس دارم
من عاشق موی بلند بودم اما موی کوتاتو دوس دارم
بگو تورو قبلاً کجا دیدم که اینقدر حرفامو میفهمی
مثل پرستاری شدی واسه این عاشق دیوونه زخمی
نه چشمات آبیه نه موهات خرمایی
بگو چیکار کردی که اینقدر زیبایی
کلمات کلیدی :
--:--
--:--