آهنگ آخر اسفند رستاک

آخر اسفند

رستاک


اشک تو چشمات وقتی حلقه بست
وقتی حس کردی یه جا قلبت شکست
وقتی روزِ لعنتی کوتاه بود
هر زمان حس کردی آبان ماه بود
وقتی گوشِ باد و بارون تیز شد
زندگی کردن ملال انگیز شد
کاسه ی صبرت اگه لبریز شد
آخرِ اسفندتم پاییز شد

تازه می فهمی چی کار کردی باهام !

وقتی سیل اومد و دنیات و گرفت
پیشِ چشمت یه نفر جات و گرفت
وقتی بی خوابی امونت و برید
وقتی کارِت به همین جاها کشید

تازه می فهمی چی کار کردی باهام !
--:--
--:--